გორში, Erasmus+ ის მხარდაჭერით, საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება

Share post:

4 ივლისს, 14:00 საათზე, გორში, პროექტის “ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად” ფარგლებში, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება.

შეხვედრის მიზანია, საზოგადოების ცნობიერების გაზრდა საგანმანათლებლო სისტემაში მრავალფეროვანი ჯგუფების წარმომადგენელი სტუდენეტების, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ჩართულობისა და თანამონაწილეობისთვის თანასწორი პირობების შექმნის მნიშვნელობაზე.

“ასეთი მრავალმხრივი მიდგომა გულისხმობს ინკლუზიური განათლების პრაქტიკის დანერგვას, განვითარებასა და გათვალისწინებას უმაღლესი განათლების ყველა ეტაპზე, როგორც ფორმალურ განათლებაში, ისე ექსტრაკურიკულურ აქტივობებში. აუდიტორიას ასევე მიეწოდება ინფორმაცია პარტნიორ ქართულ უნივერსიტეტებში სპეციალურ განათლებასთან დაკავშირებული ახალ აკადემიურ კურსების/მოდულების და მოკლე სატრენინგო პროგრამების შესახებ. მონაწილეებს საშუალება მიეცემათ გაეცნონ და გაწევრიანდნენ ინკლუზიური განათლების მხარდამჭერ ქსელში, რომელიც სკოლების, უნივერსიტეტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახელმწიფო უწყებების ურთიერთანამშრომლობით ფუნქციონირებს”, – აცხადებენ ორგანიზატორები.


პროექტი “ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად” ერაზმუს + Capacity Building in Higher Education (CBHE) მხარდაჭერით 2020 წლიდან ხორციელდება. მის განხორცილებას კოორდინაციას უწევს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არსებული შშმპირთა საკითხების კვლევის ცენტრი.


პროექტის პარტნიორები არიან საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ადგილობრივი და უცხოური უნივერსიტეტები და შეზღუდული შესაძლებლობის თემატიკაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები (განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC), მარიანი, მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის).

დაკავშირებული სტატიები

გორში, დევნილი მოსწავლეებისთვის უფასო ცეკვის ჯგუფები გაიხსნა

ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის უფასო ცეკვის ჯგუფები გაიხსნა. ახალი წამოწყება – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისა და   ქორეოგრაფიულ ანსამბლ...

სარედაქციო გზამკვლევი

ჩვენი რედაქცია ცდილობს აუდიტორიისადმი ანგარიშვალდებულებითა და პასუხისმგებლობით , ასევე რედაქციაში შეთანხმებული წესებითა და პრინციპებით გააშუქოს მოვლენები, შექმნას ჟურნალისტური...

“ახალგაზრდებს სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე საუბარი უჭირთ”-რა უპირატესობა აქვს “HERA XXI” – ის დისტანციურ სერვისებს?

ტექნოლოგიების განვითარებამ თანამედროვე მსოფლიოში არაერთი პრობლემა გადაჭრა. მოქალაქეებს ისეთ სერვისებზე გაუმარტივდათ ხელმისაწვდომობა, რაც წლების წინ წარმოუდგენელი იყო. ინოვაციების...

NEO TV – მ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა

Neo Tv-მ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი შიდა ქართლის 13 ორგანიზაციასთან გააფორმა, რომლებიც რეგიონში ახალგაზრდების გააქტიურებისა და მათი უკეთესი მომავლისთვის მუშაობენ....