ჩვენ შესახებ

NEO TV - ციფრული ტექნოლოგიების სააგენტო

ა(ა)იპ ნეო ტვ 2022 წლის 31 იანვარს დაფუძნდა. მისი მთავარი მიმართულებებია - ახალგაზრდული საკითხები და ყალბი ამბების ამოცნობა (დეზინფორმაციის საპირწონედ, ფაქტებით გამყარებული მასალების ფართო აუდიტორიაში გავრცელებით). ორგანიზაცია მუშაობს ასევე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისა და ქალთა უფლებების დაცვის კუთხითაც. ჟურნალისტური მასალების მომზადებისას იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, მათ შორის, მონაცემთა ვიზუალიზაციას, გრაფიკულ დიზაინს და ა.შ.

პარტნიორები

საზოგადოება ბილიკი

client-image

ჰერა XXI

client-image

ახალგაზრდა ფემინისტები

client-image

ინოვატორი

client-image

გორის ახალგაზრდული ცენტრი

client-image

ახალი თაობა

client-image

ჩვენი მომავლისთვის

client-image

ახალგაზრდები ხაშურის განვითარებისთვის

client-image

ხედვის მიღმა (beyond the vision)

client-image

კომლი

client-image

ახალგაზრდები საზოგადოების უფლებებისთვის

client-image